BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG


Hệ thống giao dịch nhận vàng sau 5s
Tạo đơn sau đó vào địa điểm bên dưới để nhận vàng
Máy chủ Nhân vật Địa điểm Khu vực
Lịch sử giao dịch
Máy chủ Nhân vật Số tiền Số vàng Tình trạng Thực hiện